ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Eggrafes_2

Η Εγγραφή είναι δωρεάν.
Προεγγραφές και εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.
Επίσημα, η περίοδος των εγγραφών ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ διαρκεί από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, ενώ της ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από αρχές Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου.

Για τους μαθητές που ήδη φοιτούσαν την προηγούμενη περίοδο, η εγγραφή γίνεται αυτόματα, εφόσον έχουν προαχθεί στην επόμενη τάξη. Για τους νέους μαθητές, είναι αναγκαία η προσέλευση του γονέα μαζί με τον υποψήφιο μαθητή για μια ενημέρωση και ξενάγηση στους χώρους μας.
Ο υποψήφιος μαθητής, εκτός από τις τάξεις PRE- JUNIOR και Α JUNIOR, πρέπει να γράψει ένα Κατατακτήριο ΤΕΣΤ (PLACEMENT TEST) στον Υπολογιστή για να αξιολογηθεί το επίπεδό του, ανάλογα με το βαθμό που θα επιτύχει. Έτσι θα ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για την πρόοδο και καλή προσαρμογή του νέου μας μαθητή.Footer-2NEW Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βέροια / Φροντιστήριο Κόσμος / Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ιταλικά – Πληροφορική / Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος βρήκα ακριβώς αυτό που ήθελα. Εξειδίκευση στα Αγγλικά. Με τη βοήθεια των καθηγητών μου και με συνεχή μελέτη κατάφερα και πήρα το πτυχίο του Lower !
Μαρία Σ., Δημόσιος Υπάλληλος