ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Pliroforiki_2 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ προχώρησε στη δημιουργία του τεχνοβλαστού ACTA, με σκοπό να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες πιστοποίησης σε πανελλαδική κλίμακα αλλά και στο εξωτερικό.
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο της ACTA.


Πιστοποιήσεις για παιδιά

Pliroforiki_3 Το Κ.Ξ.Γ. Κόσμος σε συνεργασία με την ACTA έχει δημιουργήσει παράλληλα με την εκπαίδευση ένα πρωτοποριακό σύστημα αξιολόγησης για παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι τα παιδιά νιώθουν πως παίζουν, ενώ παράλληλα αξιολογούνται με τα συστήματα εξετάσεων πληροφορικής που θα αντιμετωπίζουν στο μέλλον. Ταυτόχρονα έχει στόχο να τα παροτρύνει σε νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέθοδο Learning by doing (Μάθηση μέσω της εμπειρίας).
Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η συμμετοχή σε δραστηριότητες, η έρευνα, η παρατήρηση, η εμπειρία και η ανακάλυψη.
Όλοι με μεγάλη αγάπη και μοναδικό στόχο να δημιουργήσουμε … ότι καλύτερο για τα παιδιά μας.

Πιστοποιήσεις για ενήλικες

Pliroforiki_1 Οι πιστοποιήσεις που προσφέρει η ACTA και το Κ.Ξ.Γ. Κόσμος απευθύνονται και σε φοιτητές, άνεργους, υπάλληλους και στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σε όλους, δηλαδή, που κατανοούν ότι σήμερα δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουν τη χρήση των Η/Υ, αλλά θα πρέπει και να μπορούν να αποδεικνύουν μέσω αξιόπιστων πιστοποιητικών.
Η ACTA παρέχει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής από το ελληνικό δημόσιο για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και την αγορά εργασίας.Footer-2NEW Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βέροια / Φροντιστήριο Κόσμος / Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ιταλικά – Πληροφορική / Φροντιστήριο Βέροια
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το να μαθαίνεις Υπολογιστές είναι απόλαυση ! Η τεχνολόγία είνα το παράθυρο στο μέλλον και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος αυτό μας το δίδαξαν από τη πρώτη μέρα !
Γιάννης Σ., Μαθητής Α’ Γυμνασίου