ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Ptixia_Agglikon3

Είναι σημαντικό για την επιλογή και την προετοιμασία ενός διπλώματος να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των υποψήφιων, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο Κ.Ξ.Γ. Κόσμος ρωταρχικός σκοπός μας είναι η κατάκτηση της γλώσσας και αμέσως μετά η πιστοποίησή της.

Διπλώματα του Πανεπιστημίου του Cambridge

Key English Test (KET)

Η εξέταση Key English Test (KET) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και προσφέρει ένα βασικό πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προετοιμάζοντας τον υποψήφιο για τις λοιπές εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL.

Preliminary English Test (PET)

Η εξέταση Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με αγγλόφωνους ή μη ομιλητές.

First Certificate in English (FCE) – Lower

To First Certificate in English είναι το δίπλωμα – ορόσημο στην αγγλική γλώσσα και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοι του διπλώματος Lower είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές δομές της αγγλικής γλώσσας με αρκετή άνεση και ευχέρεια. Επιπλέον, κατέχουν ένα ευρύ λεξιλόγιο που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση στις περισσότερες από τις καθημερινές, κοινωνικές περιστάσεις.
Η εξέταση για το First Certificate in English – Lower είναι γραπτή και προφορική και πιο συγκεκριμένα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέρη:
 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 • Έκθεση (Writing)
 • Γραμματική (Use of English)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)
Για να αποκτήσουν το First Certificate in English – Lower οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της εξέτασης.

Certificate of Advanced in English (CAE)

Το Certificate of Advanced in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι σπουδαστές που ολοκληρώσουν τα μαθήματα Αγγλικών στο επίπεδο αυτό είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα με ευχέρεια και άνεση, να ανταποκρίνονται στις περισσότερες περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής καθώς και να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης. Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται ένα επιπλέον έτος προετοιμασίας μετά την απόκτηση του First Certificate in English προκειμένου να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για το CAE.
Η εξέταση για το Certificate of Advanced in English είναι γραπτή και προφορική και αποτελείται συγκεκριμένα από πέντε (5) μέρη:
 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 • Έκθεση (Writing)
 • Γραμματική (Use of English)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)
Για να αποκτήσουν το Certificate of Advanced in English οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της εξέτασης.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Πρόκειται για ένα απαιτητικό δίπλωμα που πιστοποιεί την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοί του μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίσταση (επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον) και είναι ικανοί να κατανοούν πολύπλοκα κείμενα (αλληλογραφία, επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων κ.α.).
Ο υποψήφιος για το CPE θα εξεταστεί γραπτά και προφορικά. Συγκεκριμένα η εξέταση αποτελείται από πέντε (5) μέρη:
 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 • Έκθεση (Writing)
 • Γραμματική (Use of English)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Προφορική Εξέταση (Speaking)
Για να αποκτήσουν το Certificate of Proficiency in English (CPE) – University of Cambridge οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της τελικής εξέτασης.

Διπλώματα του Πανεπιστημίου του Michigan

Basic Communication Certificate in English (BCCE)

To BCCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το δίπλωμα αυτό παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ότι ο κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο Αγγλικών και να χειριστεί αποτελεσματικά τις βασικές δομές της γλώσσας.
Η εξέταση για το BCCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)

Certificate of Competency in English (ECCE)

Το δίπλωμα ECCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (επίπεδο lower) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α.
Το πτυχίο Competency, είναι επίσημα αναγνωρισμένο τόσο από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όσο και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. H εξέταση για το ECCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:
 • Έκθεση (Writing)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension)
 • Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section)

Advanced Level Certificate in English (ALCE)

Το ALCE αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Το δίπλωμα αυτό παρέχει μια έγκυρη πιστοποίηση στον κάτοχό του ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών, τόσο σε εργασιακό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγγλόφωνων πανεπιστημίων. Η εξέταση για το ALCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Το Certificate of Proficiency in English (ECPE) πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και ο κάτοχος του μπορεί να κατανοεί πολύπλοκα κείμενα και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.
Πρόκειται για γραπτή και προφορική εξέταση που αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:
 • Έκθεση (Writing)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension)
 • Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section)
Footer-2NEW Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βέροια / Φροντιστήριο Κόσμος / Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ιταλικά – Πληροφορική / Φροντιστήριο Αγγλικά Βέροια
 

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να ταιριάξω τα Αγγλικά στο δύσκολο ωράριο μου. Ευτυχώς στο Κ.Ξ.Γ. τα κατάφερα. Με τη βοήθεια των καθηγητών αλλά και του Kosmos e-learning κατάφερα να παρώ το πτυχίο που χρειαζόμουν !
Σοφία Μ., Ιδιωτικός ΥπάλληλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος από την πρώτη στιγμή ένιωσα πως έχω να κάνω με ανθρώπους που νοιάζονται στο να λύνουν και όχι να δημιουργούν προβλήματα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την επολογή μου.
Γιώργος Τ., Δημόσιος Υπάλληλος