ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Ptixia_Italikon

Είναι σημαντικό για την επιλογή και την προετοιμασία ενός διπλώματος να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των υποψήφιων, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο Κ.Ξ.Γ. Κόσμος ρωταρχικός σκοπός μας είναι η κατάκτηση της γλώσσας και αμέσως μετά η πιστοποίησή της.

Όλα τα παρακάτω πτυχία αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ μόνο τα πτυχία CELI, CILS και PLIDA αναγνωρίζονται και στο εξωτερικό. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα πτυχία.

CELI (CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA)

Οι εξετάσεις αφορούν τα εξής επίπεδα: -CELI 1: livello elementare. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο αρχαρίων.
-CELI 2: livello intermedio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο μέτριας γνώσης.
-CELI 3: livello medio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο καλής γνώσης.
-CELI 4: livello avanzato. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο πολύ καλής γνώσης.
-CELI 5: livello superiore. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο άριστης γνώσης.
Οι εξετάσεις του CELI οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia. Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς,γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και Νοέμβριο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.

CILS (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA)

Είναι πτυχίο που αποτελείται προς το παρόν από 4 ΕΠΙΠΕΔΑ CILS 1, 2, 3, 4 Οι εξετάσεις του CILS οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της SIENA. Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς,γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους Ιούνιο και Δεκέμβριο.

PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI)

Είναι πτυχίο που αποτελείται από 4 ΕΠΙΠΕΔΑ: LIVELLO A, B, C, D Οι εξετάσεις του PLIDA οργανώνονται από την Società Dante Alighieri. Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα από το Ιταλικό υπουργείο εξωτερικών, γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους: Μάιο και Νοέμβριο.

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

Είναι πτυχίο που αποτελείται από 1 ΕΠΙΠΕΔΟ. Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα από το Ιταλικό υπουργείο εξωτερικών, γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους: Ιούνιο και Νοέμβριο.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο στης γλώσσα αυτή. Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Μάϊο και Νοέμβριο. Το ΚΠΓ αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ αλλά και σε όλες τις διμερεις μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το Υπουργείο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι εξετάσεις αφορούν προς το παρόν τα εξής επίπεδα: – Α1 «Στοιχειώδης Γνώση»
– Α2 «Βασική Γνώση»
– Β1 «Μέτρια Γνώση»
– Β2 «Καλή Γνώση»
– Γ1 «Πολύ Καλή Γνώση»
Footer-2NEW Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόσμος Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βέροια / Φροντιστήριο Κόσμος / Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ιταλικά – Πληροφορική / Φροντιστήριο Ιταλικά Βέροια
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η οικογενειακή επιχείρηση με τα είδη ρουχισμού και αξεσουάρ από φίρμες της Ιταλίας πρόσταζε να μάθω Ιταλικά. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος ήταν πανεύκολο !
Μάριος Π., Νέος ΕπιχειρηματίαςΤΑΞΙΔΙ

Μου αρέσει να ταξιδεύω και να επικοινωνώ με όσους πιο πολλούς ανθρώπους μπορώ. Το Κ.Ξ.Γ. Κόσμος με βοήθησε ώστε να κάνω την επιθυμία μου πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που γνώρισα στη Σικελία θα μείνουν στην καρδιά μου.
Ηρακλής, Ιδιωτικός Υπάλληλος