Εμπειρία

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Κόσμος στη Βέροια αποτελείται από Πτυχιούχους Καθηγητές που έχουν ως μητρική τη Ξένη Γλώσσα που διδάσκουν, είτε έχουν το Πτυχίο της αντίστοιχης Φιλολογίας. Η μάθηση γίνεται μια ευχάριστή και δημιουργική διαδικασία για μελέτη και επικοινωνία.

Αξιοπιστία

Στόχος του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Κόσμος Βέροιας είναι να παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα Ξένων Γλωσσών συνδυάζοντας την υποδειγματική διδασκαλία με τη χρήση νέων τεχνολογιών προσφέροντας το καλύτερο αποτέλεσμα για το μαθητή. Στόχος η σωστή εκπαίδευση και η επιτυχία του μαθητή

Αποτέλεσμα

Η σταθερά ανοδική πορεία, η προσήλωση στη γνώση για ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και η πρωτοπορία στο Πρόγραμμα Σπουδών, μας έχουν καταστήσει ένα Πρωτοποριακό Κέντρο Ξένων Γλωσσών στη Βέροια με συνεχως αυξανόμενες επιτυχίες.